ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αντικείμενό της είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη διοίκηση, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να εστιάσουν σε ποικίλα επιμέρους αντικείμενά της σύμφωνα με τον τομέα ενδιαφέροντος ή απασχόλησής τους. Στόχος είναι η σε βάθος κατανόηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων στο σύγχρονο, δυναμικό περιβάλλον αλλά και η ανάπτυξη ποικίλων τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, οι οποίες είναι καθοριστικές για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, τόσο των ατόμων όσο και των επιχειρήσεων.
Απευθύνεται σε όσους/όσες:
• επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σε επιχειρήσεις
• έχουν ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση

 

Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνσης
Α Εξάμηνο
B Εξάμηνο
Γ Εξάμηνο
Στρατηγική των Επιχειρήσεων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διπλωματική Διατριβή
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Διοικητικό Μάρκετινγκ
ή εναλλακτικά αντί της διπλωματικής εργασίας
Τεχνολογική Στρατηγική Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Μέθοδοι Προβλέψεων
Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση Μάθημα Επιλογής Ποσοτικές Μέθοδοι για τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός
Μαθήματα επιλογής – ένα (1) από τα κάτωθι Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική
Εργασιακές Σχέσεις Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας ΙΙΙ
Μέτρηση Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας
Συστημική Δυναμική