ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σκοπός της είναι να προσδώσει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούν οι σύγχρονοι οργανισμοί, δηλαδή οι επιχειρήσεις, οι φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης καθώς και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
Απευθύνεται σε όσους/όσες εργάζονται σε:
• Δημόσιες υπηρεσίες, οικονομικούς οργανισμούς και ΔΕΚΟ
• φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
• Αναπτυξιακές Εταιρίες και φορείς

 

Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνσης
Α Εξάμηνο
B Εξάμηνο
Γ Εξάμηνο
Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διπλωματική Διατριβή
Δημόσια Οικονομική Διοικητικό Δίκαιο
ή εναλλακτικά αντί της διπλωματικής εργασίας
Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση Μάθημα Επιλογής Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγική
Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ Τεχνολογική Στρατηγική
Μαθήματα επιλογής – ένα (1) από τα κάτωθι Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Εργασιακές Σχέσεις Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας ΙΙΙ
Μέτρηση Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας
Αγορά Ακινήτων