ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αποσκοπεί στην εφαρμοσμένη εξειδίκευση των εργαλείων της οικονομικής επιστήμης στον τομέα της εθνικής άμυνας. Έχοντας ως σημείο αναφοράς την διαχρονική ισχύ του «…και έστιν ο πόλεμος ουχ όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης, δι’ ην τα όπλα ωφελεί…» (Θουκυδίδης Α83), η κατεύθυνση αναδεικνύει και εμβαθύνει στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ εθνικής οικονομίας και εθνικής άμυνας, ήτοι τη σχέση μεταξύ της ήπιας και της σκληρής διάστασης της ισχύος των κρατών στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος.
Προσφέρει στους απόφοιτους εξειδικευμένη γνώση και εφαρμοσμένα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους, είτε ως υπόβαθρο περαιτέρω επιστημονικής εμβάθυνσης στον τομέα της εθνικής άμυνας και ασφάλειας.
Απευθύνεται σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, σε στελέχη του δημόσιου τομέα και σε όσους απόφοιτους οικονομικών και πολιτικών επιστημών ή διεθνών σχέσεων επιθυμούν να διευρύνουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σταζητήματα της οικονομικής της άμυνας και της ασφάλειας.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνσης
Α Εξάμηνο
B Εξάμηνο
Γ Εξάμηνο
Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών Ειδικά Θέματα Οικονομικής & Διοικητικής της Άμυνας Διπλωματική Διατριβή
Δημόσια Οικονομική Διεθνής Πολιτική Οικονομία
ή εναλλακτικά αντί της διπλωματικής εργασίας
Οικονομική της Άμυνας Οικονομικά του διαστήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγική Μάθημα Επιλογής Τεχνολογική Στρατηγική
Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ Αναλυτική δεδομένων
Μαθήματα επιλογής – ένα (1) από τα κάτωθι Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση
Εργασιακές Σχέσεις Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας ΙΙΙ
Μέτρηση Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας
Διοίκηση Έργων